Jeżeli chcesz stać się częścią Warszawskiego Centrum Atletyki zgłoś się do Nas!

Czego oczekujemy?

  • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
  • dobrej organizacji pracy,
  • wysokiej kultury osobistej,
  • dobrej znajomość języka angielskiego,
  • odporności na stres.

Co oferujemy w zamian?

  • ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
  • elastyczne godziny pracy,
  • wesołą atmosferę,
  • dodatkowe bonifikaty.

Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy przesyłać w formie prywatnej wiadomości na naszym fan page'u na Facebooku: facebook.com/WarszawskieCentrumAtletyki.

Informujemy także, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Atletyki Bajor i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą przy ul. Kolumbijskiej 3, 01-991 Warszawa.

2.     Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych dotyczących danych osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.

5.     Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.

6.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.     Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia. 

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji Warszawskie Centrum Atletyki Bajor i Wspólnicy Sp. J., z siedzibą przy ul. Kolumbijskiej 3, 01-991 Warszawa na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

Koszyk (0) benefit handicap
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.