OŚWIADCZENIE RODZICA

Drodzy rodzice, poniżej przedstawiamy Wam treść "Oświadczenia Rodzica", które Wasza pociecha powinna ze sobą mieć w momencie pojawienia się po raz pierwszy w naszym klubie. 

Ja niżej podpisany (-na)……………………… legitymujący (-a) się  Dowodem   Osobistym nr …...........................

oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/ córki..................................................w zajęciach / siłowni w Warszawskim Centrum Atletyki oraz podpisanie przez niego/nią deklaracji członkowskiej oraz regulaminu klubu*.

         Oświadczam także, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez syna/córkę  ............................................................ w Warszawskim Centrum Atletyki.

Komentarze

Koszyk (0) benefit handicap
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.